US & Canada Toll Free: 1-877-240-4507
China Wholesale Oil Painting Reproductions
No Minimum!

 
 

johan gustaf sandbergjohan gustaf sandberg king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora oil painting reproduction


king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora
ID::  56212
mk247 1836,fresco ,uppsala domkyrka,sweden

Order Painting With A Frame

 

 
   
      

johan gustaf sandbergjohan gustaf sandberg King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora oil painting reproduction


King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora
ID::  68672
1836(1836) Olja på duk 48.5 X 73.5 cm (19.09 X 28.94 in)

Order Painting With A Frame

 

 
   
      

johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).
King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora
1836(1836) Olja på duk 48.5 X 73.5 cm (19.09 X 28.94 in)

5 Related Paintings to This Artist::.
| Countess of Northumberland | Tobit,Tobias and the Angel | Masks Confronting Death Or Masks Mocking Death | Portrait of Ventura Rodriguez | Portrait of James Pitcairn Knowles |